Friday, October 21, 2016

Deling.

Er was een man
er was een andere man
met een lichaam dat rommelde
en het bloed bedierf

eens was er een gehucht
dat na jaren een stad geworden was
de dokter zag het op een luchtfoto
voor het bombardement

(aangepast 25 januari 2018)